Thứ năm, 22 Tháng 2 2024

Vườn Hoa Long Loi ở huyện Đăk Hà Kon Tum

Chuyên mục: Vườn hoa

Vườn Hoa Long Loi, điểm du lịch chech in chụp ảnh đẹp tại Đăk Hà Kon Tum, địa chỉ: Thôn Long Loi, Đăk Hà, Kon Tum (Khu vực nhà rông Kon Trang Long Loi). Cách trung tâm tp Kon Tum khoảng 20 Km, Đến thị trấn Đăk Hà đi theo đường Quang Trung.

Ảnh chụp ngày 28 tháng 12 năm 2020

 

Vườn Hoa Long Loi ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

 

Vườn Hoa Long Loi ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

 

Vườn Hoa Long Loi ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

 

Vườn Hoa Long Loi ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

 

Vườn Hoa Long Loi ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

 

Vườn Hoa Long Loi ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

 

Vườn Hoa Long Loi ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

 

Vườn Hoa Long Loi ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

 

Vườn Hoa Long Loi ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer