Thứ hai, 20 Tháng 5 2024

Chôm chôm và sầu riêng Kon Tum

Chuyên mục: Ảnh về Kon Tum

Hình ảnh vườn chôm chôm và sầu riêng bên Hòa Bình, Tp Kon Tum (Vườn chôm chôm Bình Phương)

Giá vé vào cổng 25k người bao ăn nhiêu ăn.

Ảnh chụp ngày 09 tháng 07 năm 2019

Địa chỉ đường đi: Từ nhà thờ Trung Nghĩa, đường Trần Quang Diệu, phường Trần Hưng Đạo, Tp Kon Tum, đi thẳng khoảng 1km, rẽ trái 50m

Chôm chôm  - Miệt vườn Kon Tum

 

Hình ảnh trái chôm chôm

 

Chôm chôm  - Miệt vườn Kon Tum

 

Chôm chôm  - Miệt vườn Kon Tum

 

Chôm chôm  - Miệt vườn Kon Tum

 

Chôm chôm  - Miệt vườn Kon Tum

 

Chôm chôm  - Miệt vườn Kon Tum

 

Chôm chôm - Miệt vườn Kon Tum

 

Hình ảnh trái chôm chôm

Hình ảnh cây chôm chôm

 

Hình ảnh quả chôm chôm

 

Hình ảnh trái chôm chôm

 

Hình ảnh thu hoạch chôm chôm

 

Hình ảnh trái chôm chôm

 

sầu riêng - Miệt vườn Kon Tum

 

sầu riêng - Miệt vườn Kon Tum

 

Bản đồ đường đi vườn chôm chôm Bình Phương Kon Tum

  Trái sầu riêng Tây Nguyên Nam Bộ

 

 Bản đồ đường đi vườn chôm chôm Bình Phương Kon Tum

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer