Thứ hai, 20 Tháng 5 2024

Tòa giám mục Kon Tum

Chuyên mục: Cơ sở tôn giáo

Nhà thờ gỗ Kon Tum (Chủng viện thừa sai Kon Tum) cơ sở tôn giáo đầu tiên ở Tây Nguyên Việt Nam

Điểm thu hút khách du lịch tham quan check-in chụp ảnh đẹp tại thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

Địa chỉ tòa giám mục Kon Tum: 146 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 Tòa giám mục Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Tòa giám mục Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Tòa giám mục Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Tòa giám mục Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Tòa giám mục Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Tòa giám mục Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Tòa giám mục Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Tòa giám mục Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Tòa giám mục Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Tòa giám mục Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer