Thứ hai, 20 Tháng 5 2024

Cầu treo Kon Klor (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

Chuyên mục: Nhà rông cầu treo

Cầu Kon Klor (Cầu dây văng) bắc qua sông Đăk Bla, Cầu treo lớn nhất Tây Nguyên

Điểm thu hút khách du lịch tham quan check-in chụp ảnh đẹp tại thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

Địa chỉ nhà rông Kon Klor: 01 đường Bắc Kạn, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Gần nhà rông Kon Klor)

 Cầu treo Kon Klor (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Cầu treo Kon Klor (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Cầu treo Kon Klor (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Cầu treo Kon Klor (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Cầu treo Kon Klor (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Cầu treo Kon Klor (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Cầu treo Kon Klor (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Cầu treo Kon Klor (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Cầu treo Kon Klor (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Cầu treo Kon Klor (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Cầu treo Kon Klor (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Cầu treo Kon Klor (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Cầu treo Kon Klor (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Cầu treo Kon Klor (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer