Thứ hai, 20 Tháng 5 2024

Vườn Hoa Long Loi tại Đăk Hà Kon Tum

Chuyên mục: Vườn hoa

Vườn Hoa Long Loi, điểm du lịch chech in chụp ảnh đẹp tại Đăk Hà Kon Tum Địa chỉ: Thôn Long Loi, Đăk Hà, Kon Tum (Khu vực nhà rông Kon Trang Long Loi). Cách trung tâm tp Kon Tum khoảng 20 Km, Đến thị trấn Đăk Hà đi theo đường Quang Trung, Xem bản đồ cuối trang

Ảnh chụp ngày 06 tháng 01 năm 2020

Vườn hoa Long Loi | Đăk Hà Kon Tum

 

Vườn hoa Long Loi | Đăk Hà Kon Tum

 

Vườn hoa Long Loi | Đăk Hà Kon Tum

 

Vườn hoa Long Loi | Đăk Hà Kon Tum

 

Vườn hoa Long Loi | Đăk Hà Kon Tum

 

Vườn hoa Long Loi | Đăk Hà Kon Tum

 

Vườn hoa Long Loi | Đăk Hà Kon Tum

 

Vườn hoa Long Loi | Đăk Hà Kon Tum

 

Vườn hoa Long Loi | Đăk Hà Kon Tum

 

Vườn hoa Long Loi | Đăk Hà Kon Tum

 

Vườn hoa Long Loi | Đăk Hà Kon Tum

 

Vườn hoa Long Loi | Đăk Hà Kon Tum

 

Vườn hoa Long Loi | Đăk Hà Kon Tum

 

Vườn hoa Long Loi | Đăk Hà Kon Tum

 

Vườn hoa Long Loi | Đăk Hà Kon Tum

 

Vườn hoa Long Loi | Đăk Hà Kon Tum

 

Bản đồ đường đi vườn hoa Long Loi Đak Hà Kon Tum

 Bản đồ đường đi: Tại thị trấn Đăk Hà đi theo đường Quang Trung, vườn hoa chấm màu đỏ trên bản đồ

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer