Thứ hai, 22 Tháng 7 2024

Cánh đồng lúa chín vàng

Chuyên mục: Ảnh về Kon Tum

Hình ảnh cánh đồng lúa chín vàng chuẩn bị vào mùa gặt

Cánh đồng lúa tại xã Đăk La, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

Cánh đồng lúa chín vàng

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer