Chủ nhật, 14 Tháng 4 2024

Nhà thờ gỗ Kon Tum

Chuyên mục: Cơ sở tôn giáo

Nhà thờ gỗ Kon Tum (Nhà thờ chính tòa giáp phận Kon Tum) thuộc top 10 nhà thờ đẹp nhất Việt Nam

Nhà thờ gỗ có tuổi đời hơn 100 năm, nhà thờ lâu đời nhất Tây Nguyên, điểm tham quan du lịch check-in chụp ảnh đẹp tại thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

Địa chỉ nhà thờ gỗ Kon Tum: Đường Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

Nhà thờ gỗ Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Nhà thờ gỗ Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Nhà thờ gỗ Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Nhà thờ gỗ Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Nhà thờ gỗ Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Nhà thờ gỗ Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Nhà thờ gỗ Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Nhà thờ gỗ Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Nhà thờ gỗ Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Nhà thờ gỗ Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Nhà thờ gỗ Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Nhà thờ gỗ Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Nhà thờ gỗ Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

Nhà thờ gỗ Kon Tum (Điểm du lịch Tp Kon Tum)

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer