Thứ ba, 05 Tháng 12 2023

Vườn hướng dương đẹp bên sông Đăk Bla

Chuyên mục: Vườn hoa

Vườn hoa hướng dương bờ kè sông Đăk Bla điểm tham quan du lịch, chụp ảnh chech-in đẹp tại thành phố Kon Tum, địa chỉ: Đường bờ kè sông Đăk Bla, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Ảnh chụp ngày 15 tháng 12 năm 2019

Vườn hoa hướng dương | Bờ Sông Đăk Bla Kon Tum

 

Vườn hoa hướng dương | Bờ Sông Đăk Bla Kon Tum

 

Vườn hoa hướng dương | Bờ Sông Đăk Bla Kon Tum

 

Vườn hoa hướng dương | Bờ Sông Đăk Bla Kon Tum

 

Vườn hoa hướng dương | Bờ Sông Đăk Bla Kon Tum

 

Vườn hoa hướng dương | Bờ Sông Đăk Bla Kon Tum

 

Vườn hoa hướng dương | Bờ Sông Đăk Bla Kon Tum

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer