Thứ năm, 22 Tháng 2 2024

Vườn hoa cải tại Tp Kon Tum

Chuyên mục: Vườn hoa

Vườn hoa cải bên sông Đăk Bla thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum. Điểm tham quan du lịch chụp ảnh cưới chech in đẹp

Ảnh chụp ngày 23 tháng 07 năm 2019

Mùa hoa cải Kon Tum

 

Mùa hoa cải Kon Tum

 

Mùa hoa cải Kon Tum

 

Mùa hoa cải Kon Tum

 

Mùa hoa cải Kon Tum

 

Mùa hoa cải Kon Tum

 

Mùa hoa cải Kon Tum

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer