Thứ bảy, 10 Tháng 12 2022

Hội chợ Gia Lai

Hội chợ Mua sắm & Ẩm thực hàng Việt Nam -Thái Lan tháng 04 năm 2021 tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

 

Hội chợ Việ Nam Thái Lan tại Pleiku 04/2021

 

Hội chợ Việ Nam Thái Lan tại Pleiku 04/2021- Người mẫu Thái Lan tại hội chợ

 

Hội chợ Việ Nam Thái Lan tại Pleiku 04/2021 - Người mẫu Thái Lan tại hội chợ

Người mẫu Thái Lan tại hội chợ

 

Hội chợ Việ Nam Thái Lan tại Pleiku 04/2021

 

Hội chợ Việ Nam Thái Lan tại Pleiku 04/2021

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer