Thứ hai, 20 Tháng 5 2024

Trung thu ở Kon Tum

Chuyên mục: Tết lễ hội

Hình ảnh tết trung thu ở Kon Tum năm 2019

Trung thu Kon Tum, hình ảnh bán đồ chơi trung thu, lồng đèn, lân rồng

Đường Trần Hưng Đạo, khu trung tâm thương mại Tp Kon Tum

 

Hình ảnh trung thu Kon Tum năm 2019

 

Hình ảnh trung thu Kon Tum năm 2019

 

Hình ảnh trung thu Kon Tum năm 2019

 

Hình ảnh trung thu Kon Tum năm 2019

 

Hình ảnh trung thu Kon Tum năm 2019

 

Câu lạc bộ lân sư rồng Hoàn Thiện, Kon Tum

Câu lạc bộ lân sư rồng Hoàn Thiện, Kon Tum

 

Hình ảnh trung thu Kon Tum năm 2019

 

Hình ảnh trung thu Kon Tum năm 2019

 

Hình ảnh trung thu Kon Tum năm 2019

 

 Đường Lê Hồng Phong, khu trung tâm thương mại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 Đường Lê Hồng Phong, khu trung tâm thương mại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

Tiệm vàng Kim Thúy

Tiệm vàng Kim Thúy

 

 Đường Lê Hồng Phong, khu trung tâm thương mại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 Đường Lê Hồng Phong, khu trung tâm thương mại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 Lồng đèn trung thu kon tum năm 2019

 

 Lồng đèn trung thu kon tum năm 2019

 

 Lồng đèn trung thu kon tum năm 2019

 

 Lồng đèn trung thu kon tum năm 2019

 

 Lồng đèn trung thu kon tum năm 2019

 

 Lồng đèn trung thu kon tum năm 2019

 

 Lồng đèn trung thu kon tum năm 2019

 

 Lồng đèn trung thu kon tum năm 2019

 

 Lồng đèn trung thu kon tum năm 2019

 

 Lồng đèn trung thu kon tum năm 2019

 

 Lồng đèn trung thu kon tum năm 2019

 

 Lồng đèn trung thu kon tum năm 2019

 

 Lồng đèn trung thu kon tum năm 2019

 

 Lồng đèn trung thu kon tum năm 2019

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer