Thứ hai, 20 Tháng 5 2024

Lễ hội thả hoa đăng trên sông Kon Tum

Chuyên mục: Tết lễ hội

Hình ảnh lễ hội thả đèn hoa đăng trên sông Đăk Bla thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum mừng đại lễ Phật Đản Năm 2019

Ảnh chụp tháng 05 năm 2019

hoa đăng mùa phật đản năm 2019

Hoa đăng mùa Phật Đản

 

toàn cảnh đèn hoa đăng trên sông đăk bla thành phố kon tum mừng đại lễ phật đản năm 2019

 

toàn cảnh đèn hoa đăng trên sông đăk bla thành phố kon tum mừng đại lễ phật đản năm 2019

Toàn cảnh cầu Đăk Bla bắc qua dòng sông Đăk Bla nhìn trên cao

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer