Thứ hai, 20 Tháng 5 2024

Chẩn bị hội chợ Xuân Kon Tum

Chuyên mục: Tết lễ hội

Hội chợ Kon Tum | Hội chợ Xuân Kon Tum | Chợ tết Kon Tum | Kon Tum năm 2021

Từ ngày 26 tháng 01 đến 02 tháng 02 năm 2021 tại quảng trường 16 - 3 thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Hội chợ Xuân Kon Tum | Kon Tum, Vietnam 2021

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer