Thứ hai, 20 Tháng 5 2024

Mùa hoa anh đào Măng Đen Kon Tum

Chuyên mục: Măng Đen

Hoa Anh đào đã nở khắp khu du lịch Măng Đen Kon Tum

Ảnh chụp ngày 26 tháng 12 năm 2019

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Toàn cảnh hồ Đăk Ke nhìn trên cao - Flycam Photo

Toàn cảnh hồ Đăk Ke nhìn trên cao - Flycam Photo

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Hoa đào khu trung tâm thương mại Măng Đen

Hoa đào khu trung tâm thương mại Măng Đen

 

Hoa đào bên quốc lộ 24 - Đường Kon Tum đi Quảng Ngãi

Hoa đào bên quốc lộ 24 - Đường Kon Tum đi Quảng Ngãi

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Hoa đào ở quảng trường - Tượng đài chiến thắng

Hoa đào ở quảng trường - Tượng đài chiến thắng

 

Hoa đào khu biệt thự Măng Đen

Hoa đào khu biệt thự Măng Đen

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Hoa đào bên hồ Đăk Ke và nhà rông Tây Nguyên

Hoa đào bên hồ Đăk Ke và nhà rông Tây Nguyên

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Mùa hoa đào Măng Đen Kon Tum nở tháng 12 năm 2019

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer