Thứ hai, 22 Tháng 7 2024

Cận kề mùa hoa anh đào Măng Đen nở

Chuyên mục: Măng Đen

Hoa anh đào tại khu du lịch Măng Đen Kon Tum (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, Việt Nam)

- Mùa hoa anh đào Cao Nguyên Măng Đen nở: Thông thường hoa anh đào măng Đen nở rộ vào khoảng cuối tháng 12 và đầu tháng 01 hàng năm

 Ảnh chụp ngày 27 tháng 12 năm 2020

 

Hoa anh đào tại điểm du lịch Ê BAN FARM thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

Hoa anh đào tại điểm du lịch Ê BAN FARM thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

 

 Hoa anh đào tại điểm du lịch Ê BAN FARM thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

Hoa anh đào tại điểm du lịch Ê BAN FARM thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

 

Hoa anh đào tại điểm du lịch Ê BAN FARM thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

Hoa anh đào tại điểm du lịch Ê BAN FARM thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

 

Hoa anh đào tại điểm du lịch Ê BAN FARM thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

Hoa anh đào tại điểm du lịch Ê BAN FARM thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

 

Hoa anh đào tại khu biệt thự thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

Hoa anh đào tại khu biệt thự thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

 

Hoa anh đào tại khu biệt thự thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

Hoa anh đào tại khu biệt thự thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

 

Hoa anh đào tại khu biệt thự thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

Hoa anh đào tại khu biệt thự thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

 

Hoa anh đào tại khu biệt thự thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

Hoa anh đào tại khu biệt thự thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

 

Hoa anh đào tại quảng trường thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

Hoa anh đào tại quảng trường thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

 

Hoa anh đào tại quảng trường thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

Hoa anh đào tại quảng trường thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

 

Hoa anh đào tại quảng trường thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

Hoa anh đào tại quảng trường thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

 

Hoa anh đào tại quảng trường thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

Hoa anh đào tại quảng trường thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

 

Hoa anh đào tại QL14 thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

Hoa anh đào tại QL14 thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

 

Hoa anh đào tại QL14 thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

Hoa anh đào tại QL14 thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

 

Hoa anh đào tại hồ Đăk Ke thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

Hoa anh đào tại hồ Đăk Ke thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer