Thứ hai, 20 Tháng 5 2024

Măng Đen Kon Tum trang trí Tết Tân Sửu

Chuyên mục: Măng Đen

Trang trí Tết Tân Sửu 2021 tại khu du lịch sinh thái Măng Đen

Đại chỉ: Huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum (Cách thành phố Kon Tum 55 Km)

Video: https://youtu.be/nBrvSyeQUPc

 

Măng Đen Kon Tum trang trí Tết Tân Sửu 2021

 

 

Măng Đen Kon Tum trang trí Tết Tân Sửu 2021

 

 

Măng Đen Kon Tum trang trí Tết Tân Sửu 2021

 

 

Măng Đen Kon Tum trang trí Tết Tân Sửu 2021

 

 

Măng Đen Kon Tum trang trí Tết Tân Sửu 2021

 

 

 Khu du lịch sinh thái Măng Đen

 Khu du lịch sinh thái Măng Đen

 

 

Du lịch di tích lịch sử và thắng cảnh Măng Đe

 Du lịch di tích lịch sử và thắng cảnh Măng Đen

 

 

Măng Đen cách trung tâm thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 50 Km

 Măng Đen cách trung tâm thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 50 Km

 

Rừng thông Măng Đen

Rừng thông Măng Đen

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer