Thứ hai, 20 Tháng 5 2024

Hồ Đăk Ke tại Măng Đen Kon Tum

Chuyên mục: Măng Đen

Hồ Đắk Ke thuộc khu du lịch sinh thái Măng Đen huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum

Hồ Đăk Ke có tên gốc là Hồ Toong Rơ Poong, diện tích khoảng 3ha. Hồ Đăk Ke được nhắc đến trong truyền thuyết 7 hồ, 3 thác nổi tiếng ở Măng Đen. 7 hồ nổi tiếng là hồ Toong Đam, hồ Toong Ly Leng, hồ Toong Ziu, hồ Toong Zơ Ri, hồ Toong Săng, hồ Toong Pô và hồ Đăk Ke – 7 hồ nước tự nhiên được ví như những nàng công chúa ngủ trong rừng.

 

Hồ Đăk Ke - Điểm du lịch tại Măng Đen Kon Tum

 

Hồ Đăk Ke - Điểm du lịch tại Măng Đen Kon Tum

 

Hồ Đăk Ke - Điểm du lịch tại Măng Đen Kon Tum

 

Hồ Đăk Ke - Điểm du lịch tại Măng Đen Kon Tum

 

Hồ Đăk Ke - Điểm du lịch tại Măng Đen Kon Tum

 

Hình ảnh hồ dak ke măng đen kon tum

 

nha rong tay nguyen ben canh rung thong nguyen sinh ho dak ke mang den

 Nhà rông Tây Nguyên bên hồ Dak Ke

 

Hình ảnh đập nước đắk ke măng đen kon tum

 

Hồ nước đắk ke kon plông kon tum

 

Đập nước dắk ke tại khu du lịch sinh thái măng đen kon plông kon tum

 

Đường đi vào hồ nước dắk ke măng đen kon tum

 Đường vào hồ Đắk Ke

 

Hồ Đắk Ke điểm ngắm hoa anh đào nở

Hồ Đắk Ke mùa hoa anh đào nở

 

Hình ảnh hoa anh đào và khu biệt thự nhà đất măng đen Kon Tum

 

Hoa anh đào và nhà rông tây nguyên bên hồ nước đắk ke măng đen kon tum

  

Hình ảnh hoa anh đào tại hồ đắk ke khu du lịch măng đen kon tum

 

Hình ảnh hoa anh đào bên hồ nước dak ke mang den kon tum

 

Hình ảnh hoa anh đào cao nguyên măng đen kon tum

 

Hình ảnh hoa anh đào hò nước đắk ke

 

Hình ảnh hoa anh đào và thanh niên nam nữ kon tum tại đắk ke măng đen

 

Hình ảnh hoa anh đào đẹp

 

Hình ảnh hoa anh đào đẹp bên hồ nước đắk ke kon plông kon tum

 

Hình ảnh quan cà phê bờ hồ dak ke kon plong kon tum

 

chụp ảnh luu niệm bên hao anh đào hồ nước dak ke măng đen kon tum

 

Hồ đak ke

 

măng đen kon tum mua hoa anh đào nở

 

nha rong kon plong kon tum

 

quan ca phe ben ho nuoc dak ke kon tum

 

thieu nu kon tum hoa anh dao mang den

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer