Thứ bảy, 10 Tháng 12 2022

Khách sạn Đăk Ke Resort ở Măng Đen Kon Tum

Chuyên mục: Khách sạn Hotel

Nhà Hàng khách sạn Đăk Ke | Dakke Resort

- Địa chỉ : Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

Khác sạn Đăk Ke Măng Đen Resort Kon Tum Dịch vụ: Nghỉ dưỡng, nhà hành ăn uống, ẩm thực Tây Nguyên, tiệc cưới, hội nghị hội thảo, tổ chức cồng chiêng lửa trại

Dịch vụ: Nghỉ dưỡng, nhà hành ăn uống, ẩm thực Tây Nguyên, tiệc cưới, hội nghị hội thảo, tổ chức cồng chiêng lửa trại

 

Khác sạn Đăk Ke Măng Đen Resort Kon Tum

 

Khác sạn Đăk Ke Măng Đen Resort Kon Tum

 

Khác sạn Đăk Ke Măng Đen Resort Kon Tum

 

Khác sạn Đăk Ke Măng Đen Resort Kon Tum

 

Khác sạn Đăk Ke Măng Đen Resort Kon Tum

 

Khác sạn Đăk Ke Măng Đen Resort Kon Tum

 

Khác sạn Đăk Ke Măng Đen Resort Kon Tum

 

Khác sạn Đăk Ke Măng Đen Resort Kon Tum

 

Khác sạn Đăk Ke Măng Đen Resort Kon Tum

 

Khác sạn Đăk Ke Măng Đen Resort Kon Tum

 

Khác sạn Đăk Ke Măng Đen Resort Kon Tum

 

Khác sạn Đăk Ke Măng Đen Resort Kon Tum

 

Khác sạn Đăk Ke Măng Đen Resort Kon Tum

 

Khác sạn Đăk Ke Măng Đen Resort Kon Tum

 

Khác sạn Đăk Ke Măng Đen Resort Kon Tum

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer