Thứ hai, 20 Tháng 5 2024

Cảnh đêm bên Sông Đăk Bla Kon Tum

Chuyên mục: Dòng sông

Đêm tại thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum | Kon Tum tháng 04 năm 2021

Đêm phố núi Kon Tum 04/2021 - Toàn cảnh bờ sông Đăk Bla thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum về đêm

Toàn cảnh bờ sông Đăk Bla thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum về đêm

 

Đêm phố núi Kon Tum 04/2021 - Cầu Đăk Bla bắc qua sông Đăk Bla

Cầu Đăk Bla bắc qua sông Đăk Bla

 

Đêm phố núi Kon Tum 04/2021 - Khách sạn Đông Dương bên dòng sông Đăk Bla

Khách sạn Đông Dương bên dòng sông Đăk Bla

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer