Thứ năm, 22 Tháng 2 2024

Mùa Noel ở Kon Tum

Chuyên mục: Cơ sở tôn giáo

Hình ảnh trang trí đón lễ Noel ở các nhà thờ tại thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum 2018

Không khí Giáng sinh tại giáo xứ Tân Hương Tp Kon Tum tỉnh Kon Tum Việt Nam

 Nhà thờ Tân Hương Tp Kon Tum

 

Hình ảnh đẹp trang trí đón lễ giáng sinh tại Kon Tum Việt Nam

 

Trang trí noel tại tỉnh Kon Tum

 

Đèn giáng sinh đẹp tại Kon Tum

Trang trí Giáng Sính nhà thờ Tân Hương

 

Noel nhà thờ Võ Lâm thành phos Kontum

 Nhà thờ Võ Lâm thành phos Kontum

 

Hình ảnh Giáng Sinh nhà thờ Gỗ (nhà thờ chính tòa Kon Tum)

Nhà thờ Gỗ (nhà thờ chính tòa Kon Tum)

 

Sắc màu giáng sinh nhà thờ Phương Nghĩa tp Kon Tum

 Nhà thờ Phương Nghĩa tp Kon Tum

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer