Chủ nhật, 14 Tháng 4 2024

Nhà thờ Thăng Thiên tại Pleiku Gia Lai

Chuyên mục: Cơ sở tôn giáo

Hình ảnh nhà thờ Thăng Thiên tại Tp Pleiku tỉnh Gia Lai (Nhà thờ Thăng Thiên thuộc giáo phận Kon Tum)

Địa chỉ nhà thờ giáo xứ Thăng Thiên: Đường Lê Lợi, phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

 

Nhà thờ Thăng Thiên tại Pleiku Gia Lai

 

Nhà thờ Thăng Thiên tại Pleiku Gia Lai

 

Nhà thờ Thăng Thiên tại Pleiku Gia Lai

 

Nhà thờ Thăng Thiên tại Pleiku Gia Lai

 

Nhà thờ Thăng Thiên tại Pleiku Gia Lai

 

Nhà thờ Thăng Thiên tại Pleiku Gia Lai

 

Nhà thờ Thăng Thiên tại Pleiku Gia Lai

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer