Chủ nhật, 14 Tháng 4 2024

Nhà thờ Phương Hòa Kon Tum

Chuyên mục: Cơ sở tôn giáo

Toàn cảnh nhà thờ giáo xứ Phương Hòa nhìn trên cao, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Nguyễn Trãi, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Ảnh chụp tháng 08 năm 2019

Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Phương Hòa, thành phố Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Phương Hòa, thành phố Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Phương Hòa, thành phố Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Phương Hòa, thành phố Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Phương Hòa, thành phố Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Phương Hòa, thành phố Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Phương Hòa, thành phố Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Phương Hòa, thành phố Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Phương Hòa, thành phố Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Phương Hòa, thành phố Kon Tum nhìn trên cao

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer