Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Các nhà thờ Kon Tum chuẩn bị Giáng Sinh

Chuyên mục: Cơ sở tôn giáo

Các nhà thờ ở Kon Tum, Việt Nam đang trang trí Giáng Sinh | Vietnam Christmas 2020 | Noel giáo phận Kon Tum | Nhà thờ Võ Lâm | Nhà thờ Tân Hương | Nhà thờ Phương Nghĩa | Nhà thờ gỗ Kon Tum | Thành phố Kon Tum ngày 16 tháng 12 năm 2020

 

 Hang đá Giáng Sinh nhà thờ Võ Lâm

Hang đá Giáng Sinh nhà thờ Võ Lâm

 

Cây thông Giáng Sinh nhà thờ Võ Lâm

Cây thông Giáng Sinh nhà thờ Võ Lâm

 

Nhà thờ Võ Lâm

Nhà thờ Võ Lâm

 

Nhà thờ Tân Hương

Nhà thờ Tân Hương

 

Nhà thờ gỗ Kon Tum

Nhà thờ gỗ Kon Tum

 

Nhà thờ Phương Nghĩa

Nhà thờ Phương Nghĩa

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer