Thứ năm, 22 Tháng 2 2024

Nhà thờ gỗ Kon Tum nhìn trên cao

Chuyên mục: Cơ sở tôn giáo

Nhà thờ chính tòa giáo phận Kon Tum có tên gọi khác là: Nhà Thờ Gỗ, địa chỉ tại đường Nguyễn Huệ thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum, được xếp vào top 10 nhà thờ công giáo đẹp nhất Việt Nam

Cách Nhà Thờ Gỗ không xa là tòa giám mục Kon Tum và cầu treo Kon Klor, đây là 3 địa điểm thu hút khách du lịch tới tham quan khi tới Tp Kon Tum
Ảnh chụp tháng 05 năm 2019

Hình ảnh Nhà Thờ Gỗ - Nhà thờ chính tòa giáo phận Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh Nhà Thờ Gỗ - Nhà thờ chính tòa giáo phận Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh Nhà Thờ Gỗ - Nhà thờ chính tòa giáo phận Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh Nhà Thờ Gỗ - Nhà thờ chính tòa giáo phận Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh Nhà Thờ Gỗ - Nhà thờ chính tòa giáo phận Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh Nhà Thờ Gỗ - Nhà thờ chính tòa giáo phận Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh Nhà Thờ Gỗ - Nhà thờ chính tòa giáo phận Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh Nhà Thờ Gỗ - Nhà thờ chính tòa giáo phận Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh Nhà Thờ Gỗ - Nhà thờ chính tòa giáo phận Kon Tum nhìn trên cao

 

Hình ảnh Nhà Thờ Gỗ - Nhà thờ chính tòa giáo phận Kon Tum nhìn trên cao

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer