Thứ năm, 22 Tháng 2 2024

Không khí đón Giáng Sinh ở Kon Tum

Chuyên mục: Cơ sở tôn giáo

Không khí đón Giáng Sinh ở Kon Tum năm 2016

Bà con các dân tộc ngoài việc về đi lễ còn là cơ hội để mua sắm cuối năm, thăm phố phường. Nhiều người đến trước dịp lễ cả tuần hoặc nấn ná sau lễ vài ba ngày mới về...

Giáng Sinh giáo xứ Võ Lâm tp Kon Tum tỉnh Kontum

Giáng Sinh giáo xứ Võ Lâm tp Kon Tum tỉnh Kon Tum

 

Nhà thờ Kon Rơbang xã Vinh Quang tp Kon Tum

Nhà thờ Kon Rơbang xã Vinh Quang tp Kon Tum

 

Giáng Sinh nhà thờ Kon Rơbang xã Vinh Quang tp Kon Tum

Giáng Sinh nhà thờ Kon Rơbang xã Vinh Quang tp Kon Tum

 

Nhà thờ Phương Hòa

Nhà thờ Phương Hòa

 

Nhà thờ Phương Hòa

Nhà thờ Phương Hòa

 

Noel 2016 nhà thờ Tân Hương tp Kon Tum

Noel 2016 nhà thờ Tân Hương tp Kon Tum

 

Noel 2016 nhà thờ Tân Hương tp Kon Tum

Noel 2016 nhà thờ Tân Hương tp Kon Tum

 

giáng sinh kon tum tây nguyên

 

Noel đường Nguyễn Huệ tp Kon Tum

Noel đường Nguyễn Huệ tp Kon Tum

 

Nhà thờ gỗ Kon Tum

Nhà thờ gỗ Kon Tum

 

Noel đường Nguyễn Huệ tp Kon Tum

Noel đường Nguyễn Huệ tp Kon Tum

 

noel tây nguyên việt nam

 

Noel đường Nguyễn Huệ tp Kon Tum

Noel đường Nguyễn Huệ tp Kon Tum

 

Nhà thờ Phương Nghĩa tp Kon Tum tỉnh Kontum

Nhà thờ Phương Nghĩa tp Kon Tum tỉnh Kontum

 

Toàn cảnh nhà thờ Tân Hương tp Kon Tum

Toàn cảnh nhà thờ Tân Hương tp Kon Tum

 

noel việ nam

 

giáng sinh việt nam

Những ngày cận kề Giáng Sinh tại giáo xứ Tân Hương tp Kon Tum

 

không khí đón lễ Giáng Sinh tại giáo xứ Võ Lâm tp Kon Tum tỉnh Kontum

không khí đón lễ Giáng Sinh tại giáo xứ Võ Lâm tp Kon Tum tỉnh Kontum

 

noel tp kon tum

 

giáng sinh thành phố kon tum

Trang trí Noel tại nhà thờ Võ Lâm thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

 

noel ở kon tum

 

Không khí đón lễ Giáng Sinh tại nhà thờ gỗ Kon Tum

Không khí đón lễ Giáng Sinh tại nhà thờ gỗ Kon Tum

 

Đón lễ Noel

 

Đón lễ Noel nhà thờ gỗ Kontum Việt Nam

Đón lễ Noel nhà thờ gỗ Kon Tum - Nhà thờ chính tòa giáo phận Kon Tum

 

Giáng Sinh giáo xứ Tân Điền Kon Tum

Giáng Sinh giáo xứ Tân Điền Kon Tum

 

Không khí Giáng Sinh nơi xóm đạo Phương Hòa tp Kon Tum

Không khí Giáng Sinh nơi xóm đạo Phương Hòa tp Kon Tum

 

Noel nhà thờ Phương Hòa tp Kon Tum tỉnh Kontum

Noel nhà thờ Phương Hòa tp Kon Tum tỉnh Kontum

 

lễ noel

 

Trang trí Giáng Sinh tại nhà thờ Tân Hương Kon Tum

Trang trí Giáng Sinh tại nhà thờ Tân Hương Kon Tum

 

lễ noel tại kon tum

 

lễ noel tại tỉnh kon tum

 

lễ noel tại tp kon tum

 

Noel nhà thờ Tân Hương Kon Tum

Noel nhà thờ Tân Hương Kon Tum

 

Trang trí đón Giáng Sinh tại nhà thờ Tân Hương tp Kon Tum

Trang trí đón Giáng Sinh tại nhà thờ Tân Hương tp Kon Tum

 

đón Noel tại kon tum

 

Tập chương trình đón Noel tại Nhà thờ Tân Hương

Tập chương trình đón Noel tại Nhà thờ Tân Hương

 

Chuẩn bị đón Giáng Sinh tại nhà thờ gỗ

 

Trang trí cây thông Noel, nhà thờ gỗ Kontum Việt Nam

Trang trí cây thông Noel, nhà thờ gỗ Kon Tum

 

Christmas atmosphere in Kontum, Vietnam

Xem thêm: Kon Tum

Xem Thêm: Giáng sinh Kon Tum 2015

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer