Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Không khí Giáng Sinh tại Tp Kon Tum

Chuyên mục: Cơ sở tôn giáo

Hình ảnh không khí Giáng Sinh Kon Tum 2015

 

Giáng sinh nhà thờ Võ Lâm thành phố Kon Tum

Giáng sinh nhà thờ Võ Lâm thành phố Kon Tum

 

Giáng sinh giáo xứ Tân Điền thành phố Kon Tum tỉnh Kontum

Giáng sinh giáo xứ Tân Điền thành phố Kon Tum tỉnh Kontum

 

Noel tòa giám mục Kon Tum

Noel tòa giám mục Kon Tum

 

Giáng sinh nhà thờ Phương Quí tp Kon Tum

Giáng sinh nhà thờ Phương Quí tp Kon Tum

 

Giáng sinh nhà thờ Phương Nghĩa tp Kon Tum

Giáng sinh nhà thờ Phương Nghĩa tp Kon Tum

 

Giáng sinh nhà thờ Phương Nghĩa tp Kon Tum tỉnh Kotum Việt Nam

Giáng sinh nhà thờ Phương Nghĩa tp Kon Tum tỉnh Ko Tum

 

Không khí đón giáng sinh tại Tòa Giám Mục Kon Tum, Vietnam

Không khí đón giáng sinh tại Tòa Giám Mục Kon Tum

 

Không khí đón giáng sinh tại nhà thờ Tân Hương Kon Tum, Vietnam

Không khí đón giáng sinh tại nhà thờ Tân Hương Kon Tum

 

Không khí đón giáng sinh tại nhà thờ gỗ ( nhà thờ chính tòa Kontum ) tỉnh Kon Tum, Vietnam

Không khí đón giáng sinh tại nhà thờ gỗ ( nhà thờ chính tòa Kontum ) tỉnh Kon Tum

 

Nhà thờ Tân Hương

Nhà thờ Tân Hương

 

Christmas atmosphere in Kontum, Vietnam

Christmas atmosphere in Kontum, Vietnam

 

Vui Noel tại nhà thờ Tân Hương Kontum

Vui Noel tại nhà thờ Tân Hương Kontum

 

Vui Noel tại Tòa Giám Mục Tp Kon Tum

Vui Noel tại Tòa Giám Mục Tp Kon Tum

 

Vui Noel tại Tòa Giám Mục Kon Tum

Vui Noel tại Tòa Giám Mục Kon Tum

 

Trang trí Noel tại nhà thờ Tân Hương tp Kon Tum tỉnh Kontum

Trang trí Noel tại nhà thờ Tân Hương tp Kon Tum tỉnh Kontum

 

 

Đón Giáng Sinh tại nhà thờ gỗ Kon Tum

Đón Giáng Sinh tại nhà thờ gỗ Kon Tum

 

Bán ông già noel tại Đường Nguyễn Huệ tp Kontum

Bán ông già noel tại Đường Nguyễn Huệ tp Kontum

 

Vui Giáng Sinh tại Tòa Giám Mục Kon Tum

Vui Giáng Sinh tại Tòa Giám Mục Kon Tum

 

Giáng Sinh nhà thờ Võ Lâm tp Kon Tum

Giáng Sinh nhà thờ Võ Lâm tp Kon Tum

 

Noel đường Nguyễn Huệ tp Kontum tỉnh Kon Tum

Noel đường Nguyễn Huệ tp Kontum tỉnh Kon Tum

 

 

Noel đường Trần Phú tp Kontum tỉnh Kon Tum

Noel đường Trần Phú tp Kontum tỉnh Kon Tum

 

Giáng Sinh nhà thờ Tân Hương tp Kon Tum

Giáng Sinh nhà thờ Tân Hương tp Kon Tum

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer