Thứ năm, 22 Tháng 2 2024

Vạn Hoa Garden tại Tp Kon Tum

Chuyên mục: Ảnh về Kon Tum

Vạn Hoa Garden | Điểm thu hút khách du lịch ở Kon Tum Việt Nam

Địa chỉ: Km7, quốc lộ 24, thôn Kon Gur, xã Dakbla, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Trên đường thành phố Kon Tum đi Măng Đen, cách tp Kon Tum 7 km)

 Vé vào cổng: 40k người

 Vạn Hoa Garden | Điểm thu hút khách du lịch ở Kon Tum Việt Nam

 

Vạn Hoa Garden | Điểm thu hút khách du lịch ở Kon Tum Việt Nam

 

Vạn Hoa Garden | Điểm thu hút khách du lịch ở Kon Tum Việt Nam

 

Vạn Hoa Garden | Điểm thu hút khách du lịch ở Kon Tum Việt Nam

 

Vạn Hoa Garden | Điểm thu hút khách du lịch ở Kon Tum Việt Nam

 

Vạn Hoa Garden | Điểm thu hút khách du lịch ở Kon Tum Việt Nam

 

Vạn Hoa Garden | Điểm thu hút khách du lịch ở Kon Tum Việt Nam

 

Vạn Hoa Garden | Điểm thu hút khách du lịch ở Kon Tum Việt Nam

 

Vạn Hoa Garden | Điểm thu hút khách du lịch ở Kon Tum Việt Nam

 

Vạn Hoa Garden | Điểm thu hút khách du lịch ở Kon Tum Việt Nam

 

Vạn Hoa Garden | Điểm thu hút khách du lịch ở Kon Tum Việt Nam

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer