Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Mùa lũ sông Đăk Bla Kon Tum nhìn trên cao

Chuyên mục: Ảnh về Kon Tum

Hình ảnh lũ về trên sông Đăk Bla khu vực thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Ảnh chụp tháng 09 năm 2019

Mùa nước nổi cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum

Cầu Đăk Bla bắc qua sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum

 

Sông dak bla - Photos Kontum City

Kontum City

 

Sông dak bla - Khu đô thị mới phía nam cầu Đăk Bla Kon Tum

Khu đô thị mới phía nam cầu Đăk Bla Kon Tum

 

Sông dak bla - TP Kon Tum mùa mưa lũ - Kontum City

 

 

Sông dak bla - TP Kon Tum mùa mưa lũ - Kontum City

 

Sông dak bla - TP Kon Tum mùa mưa lũ - Kontum City

 

Sông dak bla - TP Kon Tum mùa mưa lũ - Kontum City

 

Sông dak bla - TP Kon Tum mùa mưa lũ - Kontum City

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer