Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Tp Kon Tum nhìn trên cao khi về đêm

Chuyên mục: Ảnh về Kon Tum

Hình ảnh toàn cảnh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum nhìn trên cao khi về đêm ( máy bay Flycam photos Kontum city )

Ảnh chụp tháng 05 năm 2019

Hình ảnh toàn cảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao khi về đêm khi tp lên đèn

Hình ảnh cầu Đăk Bla bắc qua sông Đăk Bla cửa ngõ vào Tp Kon Tum

 

Hình ảnh toàn cảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao khi về đêm khi tp lên đèn

Bùng binh Đăk Bla (vòng xoay lớn nhất kontum)

 

Hình ảnh toàn cảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao khi về đêm khi tp lên đèn

Chuẩn bị thả hoa đăng trên sông Đăk Bla (dòng sông chảy ngược ở Tây Nguyên) mừng lễ Phật Đản

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer