Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Lò gạch Kon Tum

Chuyên mục: Ảnh về Kon Tum

Vị trí: Cụm công nghiệp thôn 3, xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Là khu vực hoạt động của 92 cơ sở với 130 lò sản xuất gạch thủ công, hoạt động từ năm 2007

Hình ảnh lò gạch chí phèo thị nở trong tác phẩm văn học Nam Cao

 

Hình ảnh lò gạch đẹp

 

Hình ảnh lò nung gạch Kon Tum Tây nguyên Việt Nam

 

Lò gạch Tuynel

 

 

Khu môi trường sinh thái lò gạch

 

Khu sản xuất gạch xây dựng Kon Tum

 

Lấy đất sét làm gạch

 

Nhà máy gạch Hòa Bình Kon Tum

 

Ống khói nhà máy gạch Tuynel chịu nhiệt độ cao

 

cơ sở sản xuất gạch liên hoàn CN

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer