Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Vườn hoa Quốc Bảo tại Kon Tum

Chuyên mục: Vườn hoa

Vườn hoa Quốc Bảo điểm tham quan du lịch chech-in chụp ảnh đẹp, địa chỉ: Cuối đường bờ kè sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Ảnh chụp ngày 07 tháng 01 năm 2020

Vườn hoa Quốc Bảo | Thành phố Kon Tum

Tham quan vườn hoa giá vé 20k người

 

Vườn hoa Quốc Bảo | Thành phố Kon Tum

 

Vườn hoa Quốc Bảo | Thành phố Kon Tum

 

Vườn hoa hướng dương Kon Tum

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer