Thứ ba, 05 Tháng 12 2023

Số điện thoại CSGT công an tỉnh Gia Lai

Số điện thoại đường dây nóng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai

- Đường dây nóng CSGT công an tỉnh Gia Lai: 02693869184

- Đường dây nóng ban ATGT tỉnh Gua Lai: 0968583071

 

Số điện thoại CSGT công an tỉnh Gia Lai

 

Số điện thoại CSGT công an tỉnh Gia Lai

 

Số điện thoại CSGT công an tỉnh Gia Lai

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer