Thứ hai, 01 Tháng 3 2021

Ngã ba Đông Dương

Chuyên mục: Hình ảnh Kon Tum

Ngã ba Đông Dương thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum tiếp giáp ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, trên đường đi cửa khẩu Bờ Y, cách thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi 13 Km

Ảnh chụp tháng 04 năm 2019

Ngã ba đông dương huyện ngọc hồi kon tum việt nam

 

Ngã ba đông dương huyện ngọc hồi kon tum việt nam

 

Ngã ba đông dương huyện ngọc hồi kon tum việt nam

 

Ngã ba đông dương huyện ngọc hồi kon tum việt nam

 

 

Logo biểu tượng hình ảnh tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer