Thứ ba, 15 Tháng 10 2019

Mùa hoa cải Kon Tum

Chuyên mục: Hình ảnh Kon Tum

Vườn hoa cải nở bên sông Đắk Bla Thành phố Kon Tum, trồng rau cải làm du lịch

Ảnh chụp ngày 23 tháng 07 năm 2019

Mùa hoa cải Kon Tum

 

Mùa hoa cải Kon Tum

 

Mùa hoa cải Kon Tum

 

Mùa hoa cải Kon Tum

 

Mùa hoa cải Kon Tum

 

Mùa hoa cải Kon Tum

 

Mùa hoa cải Kon Tum

 

 

Logo biểu tượng hình ảnh tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer