Thứ năm, 25 Tháng 2 2021

Mùa chôm chôm Kon Tum

Chuyên mục: Hình ảnh Kon Tum

Hình ảnh trái chôm chôm Kon Tum

Ảnh chụp ngày 28 tháng 06 năm 2019 tại đường Phan Đình Phùng khu vực bùng binh Duy Tân, Tp Kon Tum

Mùa chôm chôm Kon Tum chín miệt vườn Kontum

 

Mùa chôm chôm Kon Tum chín miệt vườn Kontum

 

Mùa chôm chôm Kon Tum chín miệt vườn Kontum

 

Mùa chôm chôm Kon Tum chín miệt vườn Kontum

 

 

Logo biểu tượng hình ảnh tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer