Thứ năm, 13 Tháng 8 2020

Lễ hội hoa đăng Kon Tum năm 2018

Chuyên mục: Lễ hội Kon Tum

Hình ảnh lễ hội thả đèn hoa đăng mừng đại lễ Phật Đản năm 2018 tại sông Đắk Bla thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum
Lịch thả hoa đăng: Được tổ chức vào ngày 29 tháng 05 năm 2018 (nhằm ngày 15 tháng 04 âm lich)

Hoa đăng trên sông Đắk Bla Kon Tum

 

Lễ hội hoa đăng Kon Tum

 

Hoa đăng Kon Tum

 

Đèn hoa đăng sông Đắk Bla Kon tum

 

thả hoa đăng lễ phật đản sông Đắk Bla Kon Tum Việt Nam

 

Hoa sen đăng cầu Đắk Bla Kon Tum

 

Hoa đăng mùa lễ Phật Đản

 

Bông hoa sen hoa đăng

 

Hoa Đăng trên sông Đắk Bla Kon Tum

 

Thả hoa Đăng Trên sông Đắk Bla Tp Kon Tum

 

Hoa Đăng lễ Phật Đản sông Đăk Bla Kon Tum Việt Nam

Bờ sông Đăk Bla Tp Kon Tum

 

Logo biểu tượng hình ảnh tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer