Thứ bảy, 10 Tháng 12 2022

Khách sạn Xanh tại Tp Kon Tum

Chuyên mục: Khách sạn Hotel

Khách sạn Xanh Kon Tum | Green Hotel

- Địa chỉ: 192 Bắc Kạn, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Tel: 0260 3912567; Fax: 0260 3912567; Hotline: 0913444969

Khách sạn Xanh | Green Hotel | Tp Kon Tum

Khách sạn Xanh nằm ở khu vực cầu treo và nhà rông Kon Klor thuộc địa phận làng Kon Klor, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

Lễ tân Khách sạn Xanh | Green Hotel | Tp Kon Tum

 

Phòng ngủ Khách sạn Xanh | Green Hotel | Tp Kon Tum

 

Phòng ngủ Khách sạn Xanh | Green Hotel | Tp Kon Tum

 

Khách sạn Xanh Kon Tum

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer