Thứ bảy, 10 Tháng 12 2022

Khách sạn Thành Thu tại Tp Kon Tum

Chuyên mục: Khách sạn Hotel

Khách sạn Thành Thu | Hotel Thành Thu

- Địa chỉ : 557 (số cũ 326) Phan Đình Phùng - Phường Duy Tân - TP. Kon Tum.

- ĐT: 0260.3862666

- Fax: 0260.3862486

Khách sạn Thành Thu | Hotel Thành Thu | Tp Kon Tum

 

Khách sạn Thành Thu | Hotel Thành Thu | Tp Kon Tum

Hotel Thành Thu năm trong khu vực trung tâm thành phố Kon Tum trên tuyến đường liên tỉnh về Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và đi Gia Lai

 

Phòng ngủ khách sạn Thành Thu Kon Tum

 

Phòng ngủ khách sạn Thành Thu Kon Tum

 

Phòng ngủ khách sạn Thành Thu Kon Tum

 

Phòng ngủ khách sạn Thành Thu Kon Tum

 

Phòng ngủ khách sạn Thành Thu Kon Tum

 

Phòng ngủ khách sạn Thành Thu Kon Tum

 

Phòng ngủ khách sạn Thành Thu Kon Tum

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer