Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Huyện Ia H`Drai

Chuyên mục: Các huyện

Huyện Ia H’Drai là huyện biên giới, nằm ở phía Tây nam của tỉnh Kon Tum, cách trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum khoảng 150 km
Địa giới hành chính, vị trí địa lý Ia H`Drai: Phía Đông giáp huyện Chư Pảh và huyện Ia Grai của tỉnh Gia Lai; phía Tây giáp 02 huyện Tà Veng và Đun Mia thuộc tỉnh Ratanakiri Vương quốc Campuchia với chiều dài biên giới khoảng 76,4 km; phía Nam giáp huyện Ia Grai của tỉnh Gia Lai; phía Bắc giáp xã Mô Rai huyện Sa Thầy.
Các xã của IA H Drai: Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi

Hình ảnh huyện Ia HDrai, tỉnh Kon Tum

Xã Ia Dom

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer