Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Huyện Kon Rẫy

Chuyên mục: Các huyện

Gới thiệu: Vị trí địa lý, địa giới hành chính: Huyện Kon Rẫy nằm ở phía Nam của Kon Tum. Phía Đông Nam giáp với Tp Kon Tum, phía Tây giáp với huyện Đăk Hà, phía Đông Bắc giáp với huyện Kon Plông, phía Nam giáp với các huyện Đăk Đoa, K'Bang, Chư Păh của tỉnh Gia Lai. Cách trung thành phố Kon Tum 37 Km đi theo QL 24, thị trấn huyện: Đắk Rve
Các xã huyện Kon Rẫy: Đắk Kôi, Đắk Pne, Đắk Ruồng, Đắk Tơ Lung, Đắk Tờ Re, Tân Lập.

Thị trấn Đắk Rve huyện Kon Rẫy Kon Tum

 Thị trấn Đắk Rve huyện Kon Rẫy Kon Tum

 

Từ huyện Kon Rẫy đi huyện Kon Plông 18 Km đèo Măng Đen chiếm 12 Km

 Từ huyện Kon Rẫy đi huyện Kon Plông 18 Km đèo Măng Đen chiếm 12 Km

 

 Đắk Tờ Re ngày nay

 Đắk Tờ Re ngày nay

 

Núi đồi đường xá Kon Rẫy

 Núi đồi đường xá Kon Rẫy

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer