Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Toàn cảnh sông Đăk Bla Kon Tum

Chuyên mục: Dòng sông

Hình ảnh toàn cảnh nhìn trên cao dòng sông Đăk Bla chảy ngược đoạn qua Tp Kontum tỉnh kon Tum

Ảnh chụp tháng 05 năm 2019

Sông Đăk Bla như một tiếng tù và thổi qua thành phố Kon Tum

Lễ hội thả đèn hoa đăng mừng đại lễ Phật Đản kon Tum năm 2019

 

Sông Đăk Bla như một tiếng tù và thổi qua thành phố Kon Tum

 

Sông Đăk Bla như một tiếng tù và thổi qua thành phố Kon Tum

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer