Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Flycam sông Đăk Bla Kon Tum

Chuyên mục: Dòng sông

Hình ảnh toàn cảnh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum nhìn trên cao ( máy bay Flycam photos Kontum city )

Tây nguyên tỉnh nào cũng có sông chảy qua, nhưng chảy qua thành phố thì chỉ Kon Tum mới có

Ảnh chụp tháng 05 năm 2019

Kon Tum thành phố duy nhất ở Tây Nguyên có dòng sông chảy qua

Cầu Đăk Bla bắc qua dòng sông Đăk Bla chảy ngược

 

Kon Tum thành phố duy nhất ở Tây Nguyên có dòng sông chảy qua

Một khúc sông Đăk Bla đoạn qua Tp Kontum

 

Kon Tum thành phố duy nhất ở Tây Nguyên có dòng sông chảy qua

Khu đô thị mới phía nam cầu Đăk Bla Tp Kon Tum

 

Kon Tum thành phố duy nhất ở Tây Nguyên có dòng sông chảy qua

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer