Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Chuẩn bị lễ Đức Mẹ Măng Đen Kon Tum

Chuyên mục: Cơ sở tôn giáo

(Từ thứ Hai, ngày 09.12 đến thứ Ba, ngày 10.12.2019)

Ảnh chụp buổi sáng ngày 09 tháng 12 năm 2019 (Hình ảnh mới nhất về Đức Mẹ Măng Đen)

Lễ Đức Mẹ Măng Đen  hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

 

Thông tin cứu hộ giao thông tại đèo Măng Đen

Thông tin cứu hộ giao thông tại đèo Măng Đen

 

Rừng thông Măng Đen nằm trên quốc lộ 24 - Đường Kon Tum đi Quảng Ngãi

Rừng thông Măng Đen nằm trên quốc lộ 24 - Đường Kon Tum đi Quảng Ngãi

 

Lễ Đức Mẹ Măng Đen hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

 

Lễ Đức Mẹ Măng Đen hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

 

Hình ảnh Mẹ Măng Đen

 

Tượng đài Đức Mẹ Măng Đen

 

Chân dung Đức Mẹ Măng Đen

Chân dung Đức Mẹ Măng Đen

 

Tượng đài Đức Mẹ Măng Đen

Tượng đài Đức Mẹ Măng Đen

 

Nhà thờ Đức Mẹ Măng Đen

Nhà thờ Đức Mẹ Măng Đen

 

Lễ Đức Mẹ Măng Đen hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

 

Lễ Đức Mẹ Măng Đen hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

 

Lễ Đức Mẹ Măng Đen hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

 

Lễ Đức Mẹ Măng Đen hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

 

Lễ Đức Mẹ Măng Đen hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

 

Lễ Đức Mẹ Măng Đen hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

 

Lễ Đức Mẹ Măng Đen hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

 

Lễ Đức Mẹ Măng Đen hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

 

Lễ Đức Mẹ Măng Đen hành hương về Măng Đen Kon Tum năm 2019

 

Nhà thờ đức Mẹ Măng Đen

 

Lễ Đức Mẹ Măng Đen Kon Tum năm 2019

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer