Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Chùa Huệ Chiếu Kon Tum

Chuyên mục: Cơ sở tôn giáo

Chùa Huệ Chiếu được khởi công xây dựng vào năm 2014, trên khuôn viên rộng 2ha tại khu vực địa bàn phường Ngô Mây (TP Kon Tum) sẽ phục vụ cho Phật giáo tỉnh trên ba lĩnh vực: Chuyên tu, hành chính và văn hóa. về công tác Phật sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum sẽ đặt Văn phòng làm việc, hội họp, điều hành Phật sự và tổ chức các sự kiện Phật giáo.

 Photo pagoda buddhist temple in kontum vietnam

 

Kiến trúc cổng chùa Huệ Chiếu ở Kon Tum Việt nam

 Chùa Huệ Chiếu địa chỉ tổ 3 phường Ngô Mây, TP Kon Tum tỉnh Kon Tum

Hình ảnh chùa đẹp ở Tây Nguyên

 

Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum nhìn lên chùa huệ Chiếu

 

Phong cảnh chùa Huệ Chiếu Tp Kon Tum

 

Kiến trúc khuôn viên chùa Huệ Chiếu Tp Kon Tum

 

Tượng Phật Bà Quan Âm chùa Kon Tum

 

Hình tượng Quan thế Âm Bồ Tát

 

Hình Quan Thế Âm Bồ Tát Đẹp Việt Nam

 

Chân dung Phật Bà Quam Âm Kon Tum

 

Đường Hồ Chí Minh Tây Nguyên đia qua Kon Tum

 

Trung tâm đô thị thành phố Kon Tum

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer