Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Các nhà thờ giáo phận Kon Tum

Chuyên mục: Cơ sở tôn giáo

Giáo phận Kon Tum là giáo phận ra đời sớm nhất ở Tây nguyên, hiện nay giáo phận Kon Tum quản lý đạo thiên chúa giáo ở 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Nhà thờ chính tòa giáo phận Kon Tum chính là nhà thờ Gỗ nổi tiếng ở đường Nguyễn Huệ, cách đó không xa là Tòa Giám mục Kon Tum ở đường Trần Hưng Đạo tp Kon Tum

Hình ảnh đẹp tòa giám mục chủng viện Kontum Tây Nguyên Việt Nam, photo catholic church

Tòa Giám Mục Kon Tum, có kiến trúc tương tự nhà thờ nhưng lớn hơn, địa chỉ: 56 (số cũ) 146 (số mới) đường Trần Hưng Đạo tp Kon Tum tỉnh Kon Tum

 

Photo hàng cây hoa sứ nở hoa, con đường đẹp nhất Tây Nguyên

 Đường vào tòa giám mục Kon Tum

 

Hình ảnh Nhà thờ Tân Hương - giáo xứ Tân Hương Kon Tum

Nhà thờ Tân Hương (giáo xứ Tân Hương ) địa chỉ: Số 540 đường Nguyễn Huệ thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

 

Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Kon Tum , nhà thờ gỗ Kon Tum

Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Kon Tum ( Nhà Thờ Gỗ ), địa chỉ: 13 (số cũ) 405 (số mới) đường Nguyễn Huệ Tp Kon Tum tỉnh Kon Tum

 

Nhà thờ Phương Hòa giáo xứ Phương Hòa Kon Tum tỉnh Kon Tum

Nhà thờ Phương Hòa ( giáo xứ Phương Hòa ), địa chỉ : Số 143 đường Nguyễn văn Linh tp Kon Tum tỉnh Kon Tum

 

Kiến trúc nhà Thờ Gỗ Kon Tum top 10 nhà thờ đẹp nhấy Việt Nam

Nhà thờ gỗ Kon Tum thuộc top 10 nhà thờ đẹp nhất Việt Nam (1. Nhà thờ Chánh Toà Thái Bình (Thái Bình), 2. Nhà thờ Tân Định (TP. Hồ Chí Minh), 3. Nhà thờ Đức Bà (TP. HCM), 4. Nhà thờ Phủ Cam (Huế), 5. Nhà thờ Chánh Toà Nha Trang (Khánh Hòa), 6. Nhà Thờ Tân Hóa (Bảo Lộc, Lâm Đồng), 7. Nhà thờ đá Phát Diệm (Ninh Bình), 8. Nhà thờ gỗ Kon Tum (Kon Tum), 9. Nhà thờ Domaine de Marie (Đà Lạt), 10. Nhà thờ Lớn (Hà Nội) )

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer