Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Mùa chôm chôm Kon Tum

Chuyên mục: Ảnh về Kon Tum

Hình ảnh trái chôm chôm Kon Tum

Ảnh chụp ngày 28 tháng 06 năm 2019 tại đường Phan Đình Phùng khu vực bùng binh Duy Tân, Tp Kon Tum

Mùa chôm chôm Kon Tum chín miệt vườn Kontum

 

Mùa chôm chôm Kon Tum chín miệt vườn Kontum

 

Mùa chôm chôm Kon Tum chín miệt vườn Kontum

 

Mùa chôm chôm Kon Tum chín miệt vườn Kontum

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer