Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Flycam thành phố Kon Tum

Chuyên mục: Ảnh về Kon Tum

Hình ảnh Tp Kon Tum tỉnh Kon Tum nhìn trên cao

Ảnh chụp tháng 05 năm 2019

Hình ảnh thành phố Kon Tum - Flycam photos Kontum city

 Khu vực nhà thờ Tân Hương đường Nguyễn Huệ

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum - Flycam photos Kontum city

Ngã tư đường Phan Đình Phùng - Hùng Vương

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum - Flycam photos Kontum city

Nhà thờ Phương Hòa

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum - Flycam photos Kontum city

 Cầu đôi Đăk Bla bắc qua dòng sông chảy ngược Đăk Bla

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer