Thứ hai, 26 Tháng 9 2022

Flycam thành phố Kon Tum

Chuyên mục: Ảnh về Kon Tum

Hình ảnh Tp Kon Tum tỉnh Kon Tum nhìn trên cao

Ảnh chụp tháng 05 năm 2019

Hình ảnh thành phố Kon Tum - Flycam photos Kontum city

 Khu vực nhà thờ Tân Hương đường Nguyễn Huệ

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum - Flycam photos Kontum city

Ngã tư đường Phan Đình Phùng - Hùng Vương

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum - Flycam photos Kontum city

Nhà thờ Phương Hòa

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum - Flycam photos Kontum city

 Cầu đôi Đăk Bla bắc qua dòng sông chảy ngược Đăk Bla

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

Máy Tính HTL