Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum

Chuyên mục: Ảnh về Kon Tum

Vị trí: Nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum địa chỉ tại đường Trường chinh, thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

Cổng chào nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum

 

Hình ảnh tượng đài nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum

 

Tổ quốc ghi công

 

Phần mộ liệt sĩ

 

Hình ảnh một góc nghĩa trang Kon Tum

 

Nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum

 

Nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum nhìn ra đường Lê Hồng Phong thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

 Nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum nhìn ra đường Lê Hồng Phong thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer