Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

QL14 đường Gia Lai đi Kon Tum

Chuyên mục: Ảnh về Kon Tum

Hình ảnh những con đường tỉnh Gai Lai đi tỉnh Kon Tum
- Khoảng cách đoạn đường từ thành phố Pleiku tỉnh Gai Lai đi thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum là: 50 Km
- Sân bay Pleiku đi Tp Kon Tum: 48 Km
- Sân bay Plei Ku về trung tâm Tp Pleiku tỉnh Gialai: 6 Km

Hình ảnh con đường đẹp Kon Tum đi Gia Lai

 

Đường quốc lộ 14 huyện chư Pah Gia Lai

 

Đường đi sân bay Pleiku Gia lai về Kon Tum

 

Đường Trường Sơn Hồ Chí Minh qua Gai lai Kon Tum

 

Địa Giới hành chính hia tỉnh Gia lai Kon Tum

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer