Vườn hoa Đăk Bla | Điểm du lịch chech in chụp ảnh Kon Tum
Thứ sáu, 06 Tháng 8 2021

Vườn hoa Đăk Bla | Điểm du lịch chech in chụp ảnh Kon Tum

Chuyên mục: Vườn hoa

Vườn hoa màu hồng đẹp như cổ tích bên sông DAK BLA điểm tham quan du lịch chụp ảnh chech in đẹp tại thành phố Kon Tum, địa chỉ: Bờ sông Đăk Bla, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Khu vực khách sạn Indochine)

Ảnh chụp ngày 30 tháng 09 năm 2019

Vườn hoa màu hồng đẹp như cổ tích ở bờ sông Đăk Bla Kon Tum. Khu vực cầu dakbla và khách sạn Indochine

 

Vườn hoa màu hồng đẹp như cổ tích ở bờ sông Đăk Bla Kon Tum

 

Vườn hoa màu hồng đẹp như cổ tích ở bờ sông Đăk Bla Kon Tum

 

Vườn hoa màu hồng đẹp như cổ tích ở bờ sông Đăk Bla Kon Tum

 

Vườn hoa màu hồng đẹp như cổ tích ở bờ sông Đăk Bla Kon Tum

 

Vườn hoa màu hồng đẹp như cổ tích ở bờ sông Đăk Bla Kon Tum

 

Hình ảnh hoa đẹp Kon Tum

 

Hình ảnh hoa đẹp Kon Tum

 

Hình ảnh hoa đẹp Kon Tum

 

Hình ảnh hoa đẹp Kon Tum

 

Hình ảnh hoa đẹp Kon Tum

 

Hình ảnh hoa đẹp Kon Tum

 

Hình ảnh hoa đẹp Kon Tum

 

Hình ảnh hoa cỏ màu hồng đẹp Kon Tum

 

Hình ảnh hoa cỏ màu hồng đẹp Kon Tum

 

Vườn hoa bên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

Vườn hoa màu hồng đẹp như cổ tích ở bờ sông Đăk Bla Kon Tum

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

Máy Tính HTL